Waarom De Groene Ring

Montessori Peuter- en Basisschool De Groene Ring biedt het kind een veilige en voorbereide omgeving aan, waarin het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig, eigen en sociaal individu. We bieden een leerzame omgeving waarin we met respect voor een ander omgaan. Belangrijke kerngedachten zijn samenwerken, zelfredzaamheid en vrijheid van keuze en bewegen. De Groene Ring stelt zich tot doel basisonderwijs volgens de principes van Maria Montessori te geven.

Voor Ouders en kinderen

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Wij begrijpen dat u als ouder dit heel belangrijk vindt en we willen graag samen met u het beste uit uw kind naar boven brengen.

De Groene Ring live