Avond4daagse Reglement Duiven, Groessen, Loo

De start : Is op het Eilandplein. Er kan gestart worden van 18.00 – 19.00 uur
Voor de scholen/ groepen is de start om 18.00 uur. Er wordt per school (groep) gestart. Uw nummer wordt afgeroepen per megafoon. De marsleiders letten daarop. Als uw nummer wordt afgeroepen en u niet direct start, komt de volgende aan de beurt. Alle scholen (groepen) behoren om 18.00 uur op het Eilandplein aanwezig te zijn. Zij stellen zich, op zowel de paden als op het gras, zo dicht mogelijk bij de startplaats op. Iedere school heeft een startlijst met een nummer gekregen. Deze startvolgorde geldt voor alle afstanden.
De 5km start vanaf de hoofdpoort, de 10 en 15 km vanaf de zijpoort.
Met uitzondering van de laatste dag, want dan start de 5 km om 18.15 uur.

Op laatste dag vertrekt het 1e muziekkorps stipt om 20.00 uur vanaf de Veldstraat. De overige korpsen vertrekken steeds met een tussentijd van ±10 minuten.
Denk er aan de muziek wacht niet en vertrekt op tijd, zij hebben strikte opdracht op tijd te vertrekken.
Het startbureau sluit iedere avond om 22:00 uur.

De startkaarten:

Scholen / Groepen: Voor de 1e dag, kan de startkaart afgehaald worden na 17.45 uur op het startbureau in het Cultureel Centrum ’t Eiland, Eilandplein 302.
Bij het inleveren van deze startkaart na afloop, wordt meteen de kaart voor de volgende dag verstrekt. De marsleider of leidster is verantwoordelijk voor de startkaart of kaarten
Individuele wandelaars: kunnen hun startkaart iedere dag vanaf 17.55 uur op het startbureau in het Cultureel Centrum ’t Eiland, Eilandplein 302 ophalen. Na afloop leveren zij deze in en krijgen hun inschrijvingsbewijs hiervoor terug. Hiermee halen zij de volgende dagen hun startkaart weer op.
De controle /startkaart dient onverwijld getoond te worden aan de controleposten, deze zijn herkenbaar aan een bord dat ongeveer 50 meter voor de controle wordt geplaatst.

Route:

De route is beschreven in de wandelboekjes, te downloaden van de website en ook nog een keer met pijlen aangegeven. De deelnemers moeten zich nauwgezet aan de routes houden.
Gebruik van voertuigen (in de ruimste zin van het woord) is ongeoorloofd.
DE OUDERS / BEGELEIDERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG VAN DE KINDEREN.

Begeleiding:

De ouders/ begeleiders dienen de groep aaneengesloten te houden en niet als een elastiek uit laten waaien. Zonodig de zaak weer aan laten sluiten, voordat er overgestoken wordt. De voor- en achterzijde van de groep moet duidelijk herkenbaar zijn voor de verkeersregelaars.
De ouders / begeleiders zijn verantwoordelijk voor de groep deelnemers, die onder hun leiding deel nemen. De ouders / begeleiders lopen zowel voorop als achteraan de groep. Het is ook hun
verantwoording, dat er door de leden geen bordjes verdraaid worden, afval op de grond wordt gegooid en het verkeer niet gehinderd wordt door midden op straat te lopen.
Wanneer op de buitenwegen wordt gelopen (waar dus geen voetpaden zijn) moet links gehouden worden, tenzij de organisatie anders aangeeft. Het verkeer mag niet gehinderd worden.
Het passeren van andere groepen, scholen onderling moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het is geen wedstrijd tussen scholen of groepen. Mocht dat echter wel gebeuren, dan zonder schelden of roepen, gedraag je netjes en zonder commentaar.
De pauze moet plaats vinden op plekken waar de bewoners, verkeer en andere groepen niet worden gehinderd. De scholen dienen de pauzeplek zodanig in te richten, dat de wandelaars niet over hoeven te steken en niet op de rijbaan blijven staan. Ligt de pauzeplek buiten de route, let dan op, dat anderen niet blindelings achter jullie aanlopen.
Houdt bij het weer invoegen rekening met andere groepen en doorbreek deze niet en:
ER MAG GEEN ROMMEL ACHTERBLIJVEN!!!

De organisatie van de avondvierdaagse is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of andere ongemakken welke worden veroorzaakt door ruzie of vechtpartijen.
Tijdens de avondvierdaagse zijn de deelnemers verzekerd tegen W.A. Niet voor schade opgelopen door onderlinge ruzie of door eigen schuld of onverantwoordelijk gedrag, (denk daarbij aan kapotte brillen door vechten)

Aanwijzingen:

Van de verkeersregelaars / de vrijwilligers van de avondvierdaagse en de politie moeten stipt opgevolgd worden.
Bij niet naleving van de regels kunnen wandelaars, dan wel een hele groep door de organisatie van de avondvierdaagse uitgesloten worden van verdere deelneming. De startkaart(en) worden door de organisatie ingenomen.
Let wel , de avondvierdaagse is een wandeltocht, wandelen dus en niet hardlopen, snel- wandelen of wat dan ook!
De Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo, doet er alles aan de avondvierdaagse tot een plezierig geheel te maken, maak er dus een feest van!


Het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Duiven, Groessen en Loo.