Privacy

Op deze website en via onze facebook-pagina/twitter proberen we regelmatig informatie vanuit de groepen en de school te plaatsen. Dit gaat vaak samen met foto's van werkjes of activiteiten. Privacy van de kinderen en betrokkenen staan hierbij voorop. 

Wij letten hierbij op: 

- nooit kinderen frontaal in het gezicht/close-up
- foto's op de site zijn een overzichtsfoto en in klein formaat
- voor de promotie-foto's (bijv. in de banner) is toestemming gevraagd aan (de ouders van) betrokkenen
- geen persoonlijke informatie op de site
- foto-mappen staan beveiligd op de foto-galerij (wachtwoord voor ouders bij leerkrachten te verkrijgen)
- foto's of berichten kunnen altijd verwijderd worden indien iemand hier bezwaar tegen heeft. 

Mocht u het gevoel hebben dat er foto's of informatie op de site staan die daar niet horen, dan horen wij dit graag (leerkracht-directie-websitebeheerder)! 

Ouders/verzorgers kunnen uiteraard altijd bezwaar maken tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto’s met daarop hun kinderen. Indien u hiertegen bezwaar maakt, neemt u dan contact op met de leerkracht of met de directeur. U kunt uw bezwaar natuurlijk ook weer herroepen.