Vragen over onderwijs?

5010Ouders met vragen over onderwijs (zoals overgaan en zittenblijven, het schoolreisje, schoolkamp, groepsgrootte, pesten, de ouderbijdrage, leerplicht, medezeggenschap en alle overige onderwijsvragen) kunnen terecht bij de landelijke informatie- en adviesdienst 5010, voor ouders over onderwijs.  De 5010-medewerkers zijn elke schooldag tussen 10.00 en 15.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 0800 5010 (gratis nummer).  

www.oudersonderwijs.nl/