Leerlingen zorg

De mogelijkheid om in het Montessori-onderwijs naar eigen aanleg en interesse te mogen en kunnen werken is misschien wel de beste voorziening op het gebied van leerlingenzorg.
Toch kan het kind (en de ouders) naast de zorg van de leerkracht rekenen op bijzondere aandacht van de Leerling BegeleidingsGroep. (LBG)
Hierin zitten: de Intern begeleiders en remedial teachers. De groep krijgt advies van een orthopedagoge. Alle vragen van ouders of leerkrachten m.b.t. de ontwikkeling van het kind kunnen aan deze groep worden voorgelegd. Zij kan een advies geven of een uitgebreid handelingsplan opstellen. Door deze opzet van de leerlingenzorg binnen de school profiteert het kind niet alleen van de kennis van meerdere specialisten, maar wordt de continuïteit van de zorg ook gewaarborgd.
De Intern Begeleiders (IB-ers) zijn Marianne Versteeg (onderbouw) en Karin Timmen

Marianne 2016 Karin 2016

 

De school is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Liemers. Op deze site kunt u allerlei informatie over de zorgonderwerpen vinden


Enkele aspecten van de leerlingenzorg zijn:

  • Het Leerling VolgSysteem (LVS) en observatie 

Meerder keren per jaar volgen wij de ontwikkeling van het individuele kind door de afname van gestandaardiseerde toetsen. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de observaties van de leerkrachten. Montessori leerkrachten krijgen een tweejarige cursus waarin het leren observeren een belangrijke plaats inneemt. Een analyse van de groepsoverzichten geeft veel informatie over de kwaliteit van ons onderwijs.

  • Testen 

Naast de gegevens van het LVS kan het nodig zijn een individueel kind uitgebreider te testen. Dit gebeurt zowel intern als extern en altijd na goedkeuring van de ouders.

  • Diagnose en handelingsplan 

Opening Atrium Aug 2011 002Met de gegevens uit de onderzoeken kan de aard van een stagnatie in de ontwikkeling van een kind in beeld worden gebracht. Deze diagnose wordt vertaald in een handelingsplan. Hierin worden materialen aangeboden en hulp. In het plan van aanpak kan de leerkracht, de remedial teacher of externe instanties deze hulp uitvoeren.

  • Weer Samen Naar School 
    OB woordjes leggen

Door de vergrote zorg blijven steeds meer kinderen in het basisonderwijs. In het samenwerkingsverband De Liemers is De Schilderspoort een school voor speciaal basisonderwijs. Een enkele keer is de laatste stap van een handelingsplan een verwijzing naar deze school met haar vele faciliteiten en kleine groepen.