Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en geef  daarbij aan van welke locatie u de Nieuwsbrief wil ontvangen.

Over De Groene Ring

Montessori IKC De Groene Ring is een basisschool en geïntergreerde kinder/peuteropvang van de Stichting Montessori Basisonderwijs en de Kinderopvang Zonnekinderen.

De naam 'De Groene Ring'

PB dieren aaien

De Ring heeft betrekking op de verbondenheid van alle betrokkenen in de school. Het Groene heeft te maken met het accent dat in het onderwijs wordt geven aan (het ontstaan van ) plant, dier en mens.

De school

De Groene Ring is een Algemeen Bijzondere School. 
Algemeen omdat er geen voorkeur voor geloofs- of levensvisie wordt uitgesproken, maar respect en waardering voor het gedachtegoed en de levenswijze van anderen wordt aangeleerd.
Bijzonder betekent dat de school een eigen schoolbestuur heeft. 

Wie bezoeken de school?

BB lezen bij PBKinderen en ouders die onze school bezoeken komen uit alle wijken en kerkdorpen van de gemeente Duiven. Tien procent komt uit de omringende plaatsen m.n. Zevenaar en Westervoort. Doordat het schoolbestuur bewust gekozen heeft voor een acceptabele ouderbijdrage weerspiegelt de schoolbevolking een doorsnee van de bevolking van de gemeente Duiven. 

Aangezien ouders een bewuste keuze voor de school maken is hun betrokkenheid groot. Men heeft hoge en naar wij hopen realistische verwachtingen van het Montessorionderwijs. Naast de bereidheid tot extra inzet en hulp draagt de positief kritische instelling bij aan de kwaliteit en sfeer van de school.