Interesse?

Mocht u interesse hebben in een rol in de oudercommissie, dan bent u van harte welkom om eens mee te vergaderen. Voor vragen: oczuid@montessori-groenering.nl of ocnoord@montessori-groenering.nl 

Ouders

Ouders op de Groene Ring

TB rekenmateriaalDe kinderen en ouders die onze school bezoeken komen uit alle wijken en kerkdorpen van de gemeente Duiven. Vijftien procent komt uit de omringende plaatsen m.n. Zevenaar en Westervoort. Doordat het schoolbestuur bewust gekozen heeft voor een acceptabele ouderbijdrage weerspiegelt de schoolbevolking een doorsnee van de bevolking van de gemeente Duiven. Aangezien ouders een bewuste keuze voor de school maken is hun betrokkenheid groot. Men heeft hoge en naar wij hopen realistische verwachtingen van het Montessorionderwijs. Naast de bereidheid tot extra inzet en hulp draagt de positief kritische instelling bij aan de kwaliteit en sfeer van de school.         

De oudercommissie:

Sinds 1996 kent de school een oudercommissie. Zij tracht o.a. te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten. Tevens behartigt zij de belangen van de ouders bij de overige geledingen binnen de school. De oudercommissie, vergadert maandelijks. Als lid van deze commissie bent u hierbij van harte welkom. De aankondiging en agenda kunt u vinden op deze website en/of bij de ingang van de school.  

OC locatie zuid:   Groene Ring theater
Aurore Fernandez (contactpersoon) 
oczuid@montessori-groenering.nl
Karen Keune
Rebecca de Harder
Lianne Rutten
Angelien Palm
Wendy Vink

namens het team: Karin Timmen

OC locatie noord:
Gwen Kemperman (contactpersoon) ocnoord@montessori-groenering.nl
Frederiek Limburg
Maaike van de Polder
Sandra Riemslag

namens het team: Esther Wolkenfelt