Mist u iets?

Mist u iets op de kalender of heeft u vragen? Neem dan gerust even contact met ons op.

Staking: school dicht

 

 

Aan alle ouders en verzorgers van kinderen op de Groene Ring

 

Betreft: Staking op 5 oktober 2017                               

 Beste ouder(s), verzorger(s),                                                                                                        

Via de media heeft u er vast al over gehoord. Op 5 oktober a.s., de dag van de leraar, zal door medewerkers in het primair onderwijs worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front (PO-Raad en vakbonden) hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Het bestuur van Montessoribasisschool de Groene Ring ondersteunt het doel van deze actie en heeft begrip voor de staking. Het merendeel van onze medewerkers gaat staken en dit betekent dat beide locaties van de school op 5 oktober dicht zullen zijn. We willen onze medewerkers in de gelegenheid stellen op 5 oktober naar het Zuiderpark in Den Haag te gaan.

 

Dit betekent dat wij u verzoeken om tijdig zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen op donderdag 5 oktober.

 

Als u gebruikt maakt van een buitenschoolse opvangorganisatie dan kunt u met hen contact opnemen voor evt. extra opvang. Zonnekinderen biedt op 5 oktober bij wijze van service de hele dag opvang voor hun reguliere BSO-kinderen. Ouders kunnen hiervoor de stapeluren gebruiken of extra opvang afnemen. Aanmelding dient plaats te vinden bij Zonnekinderen voor 26 september a.s. in verband met het mogelijk aanpassen van de personeelsroosters. De locaties openen vanaf een minimale deelname van 3 kinderen, waarbij bij minder aanmeldingen gekeken kan worden of er een koppeling met een nabijgelegen locatie kan plaatsvinden.

De peuteropvang van de Groene Ring (2-4 jarigen)blijft toegankelijk die ochtend.

 

Zoals ook voorafgaand aan de prikactie op 27 juni gemeld, maken medewerkers van basisscholen zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Alhoewel de prikactie voor veel politieke discussies en aandacht in de media heeft gezorgd, zijn er nog geen concrete toezeggingen gedaan die in de buurt komen van wat nodig is. De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er te weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen.

Niks doen is geen optie. Het is vijf voor twaalf! We willen ook in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas hebben staan. 

We rekenen op uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Ike Huizenga,directeur