Mist u iets?

Mist u iets op de kalender of heeft u vragen? Neem dan gerust even contact met ons op.

Informatieavond groep 7-8 Voortgezet onderwijs

We willen u graag uitnodigen voor de informatieavond op 2 november as. van 19:30 uur tot 20:30 uur. Deze avond heeft als belangrijkste doel u te informeren over het voortgezet onderwijs en de stappen hier naartoe.

Het programma ziet er als volgt uit:

- het advies

- toelating/eindtoets

- schooltypen/brugklassen

- de VO scholen

- tips voor informatiedagen VO

- afronding laatste schooljaar

De informatieavond is in eerste instantie bedoeld voor de ouders met kind(eren) in groep 8, maar uiteraard zijn de ouders van de kinderen uit groep 7 ook welkom om zich alvast te oriënteren.