Mist u iets?

Mist u iets op de kalender of heeft u vragen? Neem dan gerust even contact met ons op.

Verslagavond

Maandag 12 en donderdag 15 maart zijn de verslagavonden voor alle groepen. De groep 1 heeft alleen een mondeling verslag, de overige groepen hebben een schriftelijk verslag gekregen.