Mist u iets?

Mist u iets op de kalender of heeft u vragen? Neem dan gerust even contact met ons op.

Informatie avond BSO en kinderopvang

De Groene Ring heeft al ruim 25 jaar inpandig Montessori peutergroepen. Komend schooljaar zal de opvang uitgebreid gaan worden met ruimere openingstijden (7.00-18.30 uur) en BSO op beide locaties.

Zonnekinderen, een kinderopvangorganisatie die veel raakvlakken heeft met de Montessori identiteit, zal deze opvang gaan realiseren.

Op locatie Noord bieden zij peuteropvang en BSO. Op locatie Zuid bieden zij naast peuteropvang ook opvang voor 0-4 jarigen en BSO.

Voor ouders van de basisschool én mogelijk nieuwe ouders is er op donderdagavond 14 juni om 19.30 uur een informatieavond over de mogelijkheden van opvang of BSO per nieuwe schooljaar. Wij nodigen u van harte uit om hier bij te zijn. Mocht u nog andere belangstellenden weten, neem deze gerust mee.