Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en geef  daarbij aan van welke locatie u de Nieuwsbrief wil ontvangen.

Mogelijke acties/staking Basisonderwijs

Beste ouders, verzorgers,

U hebt ongetwijfeld uit de media vernomen dat er in het onderwijsveld onrust is over de arbeidsvoorwaarden van leerkrachten. In juni hebben de scholen het eerste schooluur de deuren gesloten gehouden en op 5 oktober was er een landelijke stakingsdag. De leerkrachten eisen meer salaris en maatregelen tegen te hoge werkdruk, samen een bedrag van € 1,4 miljard. Vlak voor de stakingsdag in oktober kwam de politiek met het bericht dat er maar liefst € 500 miljoen wordt uitgetrokken voor het basisonderwijs. De staking ging toch door omdat het bedrag te laag is. Inmiddels is er een nieuw regeerakkoord waaruit duidelijk wordt dat er veel geld gaat naar het onderwijs. Geen € 500 miljoen, maar € 720 miljoen voor beide eisen. Dat lijkt heel wat maar laten we dat eens nader bekijken.

Er gaat €270 miljoen naar het basisonderwijs om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Daartegenover staat wel dat de regelingen bij ontslag worden uitgekleed. Er zitten diverse kanten aan dit verhaal. Wat betreft het bedrag is het een eerste stap, maar voldoende is het nog lang niet. Het basisonderwijs is teleurgesteld dat het kabinet niet op zijn minst opbouwt naar meer. Voor een eerste betekenisvolle stap is 900 miljoen euro nodig. Daarnaast smaakt de salarismaatregel door de versoberde ontslagvergoeding naar een sigaar uit eigen doos. Er gaat €450 miljoen naar het basisonderwijs om de werkdruk te verlagen. Dat begint echter met €10 miljoen in 2018 en dat loopt in de jaren daarna op. 10 Miljoen, dan rekenen we dat om naar extra tijd voor uw kind; er zijn in Nederland ongeveer 7000 scholen in het primair onderwijs. Als het geld daar evenredig over verdeeld gaat worden wil dat zeggen dat we per school in heel 2018 € 1.428,- gaan krijgen om meer tijd te hebben voor 220 leerlingen (dat is de gemiddelde schoolomvang in het basisonderwijs). We stellen daar een onderwijsassistent voor aan in de laagste salarisschaal. Die kunnen we dan voor ongeveer 20 uur aannemen. Als we even doen of er geen administratie en overleg nodig is komen we aan 5 minuten per kind extra tijd. Per jaar wel te verstaan.

Het bedrag, €450 miljoen, lijkt een mooi bedrag, maar dit komt pas in 2021 beschikbaar. Het kabinet investeert te laat, het is nu nodig om de werkdruk aan te pakken. De urgentie om nu te investeren in onderwijs heeft ook te maken met het dreigend lerarentekort. Het is noodzakelijk om het vak van leerkracht basisonderwijs aantrekkelijker te maken. Als we niets doen aan de salariëring en de werkdruk, dreigt er daarom over tien jaar een tekort van 6.000 tot 8.000 voltijdsbanen in het primair onderwijs te ontstaan.

Het tekort aan leraren dreigt ontstaat doordat een grote groep leraren de komende jaren met pensioen zal gaan. Daartegenover staat dat de instroom in de pabo’s juist enorm daalt. Vanaf 2020 zullen scholen in bijna alle regio’s van het land blijven zitten met vacatures. Als gevolg hiervan zullen klassen groter worden, krijgen kinderen minder aandacht dan ze verdienen en zal de werkdruk van leraren verder toenemen. In het regeerakkoord staan opvallende zaken over de inhoud (alle kinderen leren het Wilhelmus, gaan naar het Rijksmuseum en het parlement etc.) die veel aandacht trekken. Dat het basisonderwijs ook nu weer 61 miljoen moet bezuinigen staat er niet in.

Het kabinet bezuinigt alsnog tientallen miljoenen euro’s op het basisonderwijs. Dat blijkt uit een nota die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze bezuiniging, die oploopt tot structureel 61 miljoen euro, overschaduwt de extra investeringen die het kabinet doet om de salarissen van leraren te verhogen en de werkdruk te verminderen.

Het PO-front, de vertegenwoordiger van de leerkrachten in het basisonderwijs, heeft dinsdag 7 november de ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister voor Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van minister Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking. Of er al dan niet gestaakt gaat worden op 12 december is nu nog niet zeker. Of scholen dan massaal dicht gaan is ook niet zeker. Het recht om te gaan staken is een individueel recht dat elke Nederlander heeft. Net als bij de andere scholen in de regio is ook op onze school de actiebereidheid groot.

Tot de week van 5 december kan de minister reageren op het tegenvoorstel van de bonden. Wij willen niet wachten tot die datum om u te informeren. Daarom geef ik nu vast aan dat er een grote kans is dat we de school op 12 december moeten sluiten.Voor opvang kunt u zich dan wenden tot de kinderopvangorganisaties. We realiseren ons dat u helemaal niet zit te wachten op stakingsacties. Leerkrachten willen dat ook niet. Staken is echter een noodkreet van een beroepsgroep die zich niet gehoord voelt en zeker niet gewaardeerd voelt.

Deze brief geeft nog geen duidelijkheid over stakingsacties. Wat deze brief wel beoogd is om toe te lichten waar de actie over gaat en natuurlijk om u in een vroeg stadium te informeren en om u zo de mogelijkheid te geven om eventueel voorbereidingen te treffen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Montessori basisonderwijs Duiven,
Ike Huizenga, directeur