Nieuwsbrief online

Ouders ontvangen de maandelijkse nieuwsbrief via Digiduif. 

Via deze pagina kunt u de recente nieuwsbrief bekijken. 

Vacature nieuwe IKC directeur

Montessori IKC De Groene Ring is een IKC (Integraal Kindcentrum) met twee locaties in Duiven.
Momenteel wordt een fusie voorbereid met Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel per 1 januari 2019.

SCO R’IJssel bestuurt en ondersteunt dan 7 IKC’s en 1 basisschool in de gemeenten Duiven en Westervoort met ca. 200 personeelsleden en 2000 leerlingen.

Voor Montessori IKC De Groene Ring zoeken wij met ingang van 1 januari 2019

een inspirerende, verbindende en daadkrachtige Montessori IKC directeur (0,8 – 1,0)

De Groene Ring is in augustus 2018 een IKC geworden en werkt samen met kinderopvangpartner Zonnekinderen vanuit één pedagogische Montessori-visie, -organisatie en -aansturing aan het realiseren van een doorgaande lijn voor kinderen van 0 - 12 jaar op locatie Zuid en 2 - 12 jaar op locatie Noord.

Wij bieden

* Een uitdagende werkomgeving met ruim 235 basisschoolkinderen, een groeiend aantal kinderen in de opvang, betrokken ouders en 30 enthousiaste IKC-teamleden (OP, OOP en PM-ers).
* Een IKC dat fysiek gerealiseerd is en erom vraagt inhoudelijk verder uitgebouwd te worden.
* Een betrokken team dat enthousiast gestart is met LeerKRACHT.
* Een constructief en in goede harmonie opererend directieteam, bestaande uit 7 IKC-directeuren.
* Een ambitieuze op samenwerking gerichte stichting en een ondernemende kinderopvangorganisatie.
* Honorering volgens cao PO (DB-schaal).

Wij zoeken iemand die

* Beschikt over kennis, vaardigheden, creativiteit en ondernemerschap om de visie van Montessori IKC De Groene Ring verder te ontwikkelen en te profileren vanuit de gezamenlijke kaders van de stichting.
* Erop gericht is om samen met het team de Montessori-visie eigentijds vorm te geven en uit te dragen.
* Gericht is op ontwikkeling en professionalisering van het team en de individuele teamleden, waarbij eigenaarschap en het delen van verantwoordelijkheden belangrijke waarden zijn.
* Ouderbetrokkenheid verder vorm geeft en dicht bij de praktijk staat.
* Omgevingsgericht is en vanuit maatschappelijke betrokkenheid inhoud en betekenis geeft aan het IKC.
* Transparant, open en communicatief vaardig is en over samenbindend vermogen beschikt.
* Een stimulerende en inspirerende kartrekker is en buiten de kaders durft te denken.
* Humor heeft, sociaal sterk is en vooral hart voor kinderen en oog voor de mensen heeft.

Functie-eisen
* Naast een HBO + of WO werk- en denkniveau is een Montessori-diploma en -achtergrond voorwaardelijk.
* Brede kennis van ontwikkelingen in het PO en Montessori-onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg.
* Aanvullende opleidingen en bewezen kwaliteiten op het gebied van leidinggeven en organisatie-ontwikkeling of de bereidheid tot het volgen van opleidingen.

Klik hier voor het functieprofiel
Verdere informatie kunt u vinden op onze websites www.scorijssel.nl en www.montessori-groenering.nl.
De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Mieke Wessels, bestuurder SCO R’IJssel: 06-46070824
of de heer Dick Huntink, interim directeur-bestuurder Montessori IKC De Groene Ring: 06-10828461.

Procedure:
Sollicitatiebrieven met CV kunt u tot uiterlijk 2 december 2018 mailen naar mevr. Miryam Donkervoet, bestuursadviseur SCO R’IJssel, m.donkervoet@scorijssel.nl (bestuurskantoor 0316-263544).

De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op woensdag 12 december 2018 vanaf 18.30 uur.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.