Nieuwsbrief online

Ouders ontvangen de maandelijkse nieuwsbrief via Digiduif. 

Via deze pagina kunt u de recente nieuwsbrief bekijken. 

Vakantierooster 2018-2019

Alvast voor de agenda:

We starten het nieuwe schooljaar op maandag 20 augustus.

Herfstvakantie:           15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie:            24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie:     4 t/m 8 maart 2019

Goede Vrijdag:           19 april 2019

2e Paasdag                  22 april 2019

Meivakantie:              23 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaartsdag:        30 t/m 31 mei 2019

2e pinksterdag:           10 juni 2019

Zomervakantie:          8 juli t/m 16 augustus 2019

De roostervrije dagen voor de onderbouw en de studiedagen voor het team zullen bekend worden gemaakt in het nieuwe informatieboekje dat u nog voor de zomervakantie ontvangt!