Nieuwsbrief online

Ouders ontvangen de maandelijkse nieuwsbrief via Digiduif. 

Via deze pagina kunt u de recente nieuwsbrief bekijken. 

Toelichting vervanging zieke leerkrachten

Vervanging bij zieke leerkrachten.

Helaas hebben we soms te maken met ziekte van leerkrachten. Soms een dag, soms voor langere tijd. Voor de kinderen, ouders en collega’s is dit vaak zeer vervelend. En voor de zieke zelf natuurlijk nog het meest!

In het verleden was het bijna altijd zo dat een zieke leerkracht ‘ gewoon’ werd vervangen door een tijdelijke leerkracht. Soms door iemand van de school zelf maar meestal door een leerkracht vanuit het ‘ vervangingsbureau van het PON’.
De laatste tijd maken we echter steeds vaker mee dat er geen vervanging is… Er is niemand van de eigen school beschikbaar en er is niemand meer van het vervangingsbureau. En dan? Dan zijn er maar een paar scenario’s denkbaar…

Als er niemand kan vervangen proberen we het intern op te lossen. Soms kan dat door een ambulant iemand (bijvoorbeeld de directeur, de IB-er of de onderwijsondersteuner) voor de groep te zetten. Dit kan echter niet te vaak omdat er dan ander werk blijft liggen… Een andere mogelijkheid is het opdelen of samenvoegen van groepen. Maar hiervoor telt ook dat het niet wenselijk is om dit heel vaak te doen. En het is natuurlijk mogelijk een parttime leerkracht te vragen om extra te werken. Alleen heeft deze leerkracht vaak bewust gekozen voor ‘ parttime’ en is extra inzet eigenlijk niet wenselijk.

De oorzaken van het moeilijk vinden van vervangers zijn divers. Enerzijds hebben we veel last van de wet werk en zekerheid (de WWZ). Elke vervanging, ook een losse dag, telt als 1 contract. We mogen maar een beperkt aantal contracten aanbieden, anders moeten we mensen vast in dienst nemen. En als er geen structureel werk is, dan is het vast in dienst nemen een te groot risico. Een vervanger kan dus maar een beperkt aantal keren ingezet worden. Voor de periode van januari t/m maart wordt hier nu wel een uitzondering op gemaakt. Anderzijds is er een  beperkter aanbod van leerkrachten die  kunnen vervangen. Er zijn ten tijde van een griepgolf gewoon te weinig mensen die voor een groep mogen staan.

Op dit moment lukt het meestal nog om geen groepen naar huis te sturen. Dit willen we ook graag zo houden. Toch is de situatie soms erg lastig en vervelend. Geen vervanger hebben is een grote last voor de school en is onplezierig voor de kinderen.

Samengevat nemen we- in deze volgorde- onderstaande stappen:

Na een ziekmelding gaat de directie op zoek naar een invaller via de PON invalpool of vraagt de directie een parttimer die zich beschikbaar heeft gesteld.

  1. Mocht dit niet lukken dan vervangt een ambulant teamlid. Dat kan zijn een directielid, de IBer of een onderwijsondersteuner (onder auspiciën van een directielid). Of dit daadwerkelijk gebeurt, is afhankelijk van de afspraken en werklast van deze teamleden.

  2. Mocht dit niet resulteren in een invaller dan delen we de groep op waarbij we rekening houden met groepsgrootte.

  3. De laatste keus is dat we ouders vragen hun kind thuis te houden. Als namelijk alle bovengenoemde maatregelen niet mogelijk zijn of als de te nemen maatregelen de kwaliteit van het onderwijs ernstig schaden (ter beoordeling aan de directie) dan geeft de directie een groep een dag vrijaf. De directie brengt ouders via een Digiduif bericht op de hoogte. Voor ouders die hierdoor echt in de problemen komen zoekt de directie een individuele oplossing (bijvoorbeeld plaatsing in een andere groep).

We hopen u door dit schrijven een stukje inzicht te geven in de vervangingsproblematiek. Indien u aanvullende vragen heeft, kunt u deze op school stellen.