Peuters

Mei 2011

Montessori IKC De Groene Ring heeft 3 peutergroepen. Twee op locatie Zuid en een op locatie Noord. De peutergroepen zijn een volledig onderdeel van onze school. De peutergroepen vallen onder de organisatie van Zonnekinderen

In de peutergroepen werken en spelen kinderen van 2 tot 4 jaar. Elke peutergroep draait twee ochtenden. Regelmatig lopen de kinderen even bij de kleutergroepen binnen of komen er kinderen van de andere groepen helpen.

Beleidsplan         

Inspectierapporten        

klachtenregeling

Beleidsplan

 

 

 

inspectie Zuid 2017

inspectie Noord 2017

 

klachtenformulier

intern klachtreglement

 

 

Een beschrijving van een ochtend in de peutergroep vind u hier! En het jaaroverzicht 

PB kralen rijgenHet geïntegreerd zijn in de basisschool heeft ons inziens alleen maar voordelen. Onze montessori peutergroepen onderscheiden zich van reguliere peuterspeelzalen doordat we spelen en werken naar de visie van Maria Montessori. Dit houdt o.a. in dat we open kasten hebben waar de peuters vrij uit kunnen kiezen. Hierin  vinden de peuters specifiek montessorimateriaal, maar ook ontwikkelings-, spel- en knutselmaterialen, zodat de peuters zich breed kunnen ontwikkelen. Daarbij stimuleren wij als leidsters de zorg voor zichzelf, elkaar, het materiaal en de omgeving. Bijvoorbeeld door het kind, als het klaar is met spelen of een werkje, dit eerst zelf te laten opruimen en/of schoonmaken. In de groep leren de peuters ook allerlei sociale vaardigheden zoals het op je beurt wachten, elkaar niet storen en vragen of je mag samen spelen/werken. Er is natuurlijk veel aandacht voor de spraak- en taalontwikkeling. 

materiaalDenkend aan de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. Maar het werkt ook drempelverlagend omdat de peuter al bekend is met de juffen, de kinderen, het materiaal en de regeltjes die horen bij het montessori-onderwijs. Daarnaast zijn er diverse activiteiten die we samen doen met de basisschool, zoals de sportdag, de montessorifeestdag en het vieren van jaarlijkse feesten. Hierbij komt de zorg voor elkaar ook duidelijk naar voren.