De peutergroep van juf Claudia en juf Sandra

Welkom allemaal!!

Db -wenskaart -joepie -je -bent -jarig

26 Maart wordt Lara alweer 4 jaar, zij gaat dan naar de basisschool.

27 Maart wordt Fenna 3 jaar.

14 April wordt Yfke 3 jaar.

Wij wensen jullie allemaal heel veel verjaardag plezier!

Gefeliciteerd

Thema 'ziek zijn - beter worden'

We zijn deze week in de peutergroepen weer begonnen met een nieuw thema: ziek zijn - beter worden

Met verschillende werkjes, boekjes, liedjes, versjes en natuurlijk een aangepaste ‘dokters’-hoek voor dit thema zullen wij hier de komende 3 weken aandacht aan besteden.

Liedje/versje :

Dag dokter, dag dokter,

Ik ben een beetje naar.

Ik heb het warm, ik heb het koud en ook mijn buik doet raar.

Kijk eens in mijn oren, kijk eens in mijn mond.

Geef een drankje of een pil, dan ben ik weer gezond!

 Ps: Uiteraard mogen de peuters altijd iets meenemen dat aansluit op onze thema’s waar wij de thema tafel mee kunnen aankleden!

Pasen

Vanaf 20 maart zullen wij meer aandacht gaan besteden aan pasen voordat het paasweekend begint.

Vanaf 3 april gaan we echt beginnen met het thema ‘lente’.

Wij zullen dan vooral ingaan op de bolletjes, zaadjes, jonge blaadjes en de bloesem.

Koningsspelen

Voordat de meivakantie begint zijn er op 20 april de koningsspelen voor alle peutergroepen op noord en zuid.
Dit jaar willen wij ook de peuters van de ma/di groep op de zuid locatie de gelegenheid geven dit koningsfeest op school mee te maken. Juf Claudia zal hier deze vrijdag dan ook bij aanwezig zijn. De ouders van de ma/don zuid groep kunnen aan juf Claudia doorgeven of zij wel/niet aanwezig zullen zijn op vrijdag 20 april. (De tijden zullen hetzelfde zijn als een normale peuterochtend, 8.30 uur tot 11.45 uur)

Schoolverpleegkundige 

De schoolverpleegkundige bezoekt regelmatig onze peutergroep. U bent dan in de gelegenheid om haar dan vragen te stellen en adviezen te vragen over uw peuter. Bijvoorbeeld het slapen, eten en zindelijkheid en andere dingen waar u tegenaan loopt.

Foto's                 K 15325084

Foto's van onze activiteiten staan op de foto-pagina.
Het wachtwoord hiervoor kunt u vragen aan de leidster.